Adalet Mah, Bayraklı/İzmir Pazartesi - Cumartesi 09:00-18:00 0530 463 8315

رده بندی  Norwood

مسله رده بندی که توسط دکتر O’tar Norwoo ، در سال 1975 انتشار داده شد، معمول ترین طبقه بندی برای ریزش مو در مردان است. دو نمونه اصلی و سایر نمونه های نادر که مشاهده شده است را نشان می دهد (نمودار 1 را ببینید)

نوع I

این به خط مویی گفته می شود که در واقع ریخته نشده بلکه به صورت کرکی است. این نوع ریزش معمولاً در چین بالای پیشانی دیده می شود.

نوع II

ریزش موهای اصلی و زخیم سر به اندازه یک انگشت (1.5 سامتی متری) از خط پیشانی که به صورت پراکنده ریخته شده است. نماد طاسی نیست.

نوع III

این مرحله اولیه ریزش مو با الگوی مردانه است. با گذشت زمان، موها شروع به ریزش به صورت پراکنده می شود.

نوع III  (Vertex)

به ریزش مو در ناحیه تاج در سنین کم اشاره دارد.

نوع IV

این نوع به ریزش مو در ناحیه فوقانی پیشانی  و تاج سر اشاره میکند. با این حال، هنوز در این قسمت ها مو وجود دارد.

نوع V

ناحیه فوقانی پیشانی و تاج سر ادغام شده است.

نوع VI

به ترکیب قسمت فوقانی پیشانی و تاج سر اشاره می شود که بصورت پراکنده ریخته شده است. در طرف راست و چپ سر هیچ ریزش وجود ندارد.

نوع VII

بیمار به شدت موهای خود را از دست داده است. فقط موها درناحیه پشت سر و شقیقه ها موجود است.

انواع مدل های ریزش مو الگوی مردانه مدل Norwood A

نوع ریزش نوروود کلاس A به ریزش مو از جلو به عقب اشاره دارد. برای ریزش مو در مردان، نقطه اتصال دهنده ناحیه جلو و بالا ناپدید شده است. با این حال، حتی درریزش های پیشرفته، در قسمت تاج سر تراکم ریزش زیاد نیست. اگرچه نمونه های کلاس Norwood A  نسبت به نمونه های دیگر به صورت پراکنده تر مشاهده می شود (10٪) ، بیمار حتی در صورت کمترین ریزش مو کاملاً طاس به نظر می رسد، زیرا ریزش مو در ناحیه جلو شدیدتر است. مردانی که دچار ریزش موی کلاس A هستند معمولاً زودتر به دنبال جراحی می روند. بیماران مبتلا به ریزش مو در کلاس A کاندیداهای عالی برای کاشت مو هستند.