Adalet Mah, Bayraklı/İzmir Pazartesi - Cumartesi 09:00-18:00 0530 463 8315

ERKEKLERDE SAÇ DÖKÜLMESİ

Norwood Sınıflandırması

Dr. O’tar Norwood’un 1975’te yayınlanan sınıflandırması, erkeklerde saç dökülmesi konusunda en sık kullanılan sınıflandırma tipidir. İki ana örneği ve daha nadir görülen diğer örnekleri sergiler(Bkz. Şema-1).
Tip-I,
fiilen dökülmemiş, ergen veya olgunlaşmamış saç çizgisini ifade eder. Ergen saç çizgisi genellikle üst alın kıvrımında bulunur.
Tip-II,
yetişkin veya olgunlaşmış saç çizgisinin alın kıvrımından bir parmak (1.5cm) açıldığı durumdur. Kelliği simgelemez.
Tip- III,
erkek tipi saç dökülmesinin erken aşamasıdır. Zaman içerisinde saç açılmaya başlar.
Tip- III (Vertex),
erken yaşta tepe bölgesinde saç dökülmesini ifade eder.
Tip- IV,
alın üstü bölgesinde ki saçların kaybı ve tepe bölgesindeki açılmanın artması olarak ifade edilir. Ancak ön bölgeyle tepe bölge arasında hala saç vardır.
Tip- V,
alın üstü bölgeyle tepedeki açıklık birleşmeye yüz tutmuştur.
Tip- VI,
alın üstü ve tepe üzerindeki açıklığın birleşmesi olarak ifade edilir. Başın sağ ve sol tarafında dökülme görülmez.
Tip- VII,
hasta yoğun olarak saçlarını kaybetmiş durumdadır. Sadece ense ve şakaklarda saç mevcuttur.

Norwood A Sınıfı Erkek Tipi Saç Dökülmesi Tipleri

Norwood A sınıfı dökülme tipi saçın önden arkaya doğru dökülmesini ifade eder. erkeklerde saç dökülmesi için bu kategoriye giren dökülmelerde ön ve tepeyi birbirine bağlayan köprü yok olmuştur. Ancak ilerlemiş dökülmelerde bile tepe bölgesinde açıklık yoğun değildir.
Norwood A sınıfı örnekleri diğer örneklere nazaran daha seyrek (%10) görülse dahi, ön bölgede saç dökülmesi daha yoğun olduğu için minimum saç dökülmesi durumunda bile hasta oldukça saçsız görünür. A sınıfı saç dökülmesine sahip erkekler sıklıkla daha erken zamanda cerrahi işlemlere başvurur. A sınıfı saç dökülmesine sahip hastalar, saç ekimi için mükemmel adaylardır.